• God sumar

  • Nytt styre i Songlaget 2018

  • Er du den nye songaren vår?

Nytt styre i Songlaget 2018

15. februar 2018 ble det på årsmøtet valgt nytt styre i Songlaget: Asbjørn Gjerde Lund: leiar Åsta Bjerkestrand: nestleiar Karianne Johansen: kassastyrar Håvard Tangen [...] Les meir

Mari Tveito

  Mari Eckhoff Tveito har sidan oktober vikariert for vår faste dirigent, Liv Ulvik. Mari er ein allsidig songar, dirigent og komponist, utdanna ved Rytmisk Musikkonservatorium i [...] Les meir

Liv Ulvik

Den 1. januar 2017 vart Liv Ulvik fast tilsett som dirigent i Songlaget i Bondeungdomslaget i Oslo, etter eit halvt år som vikar hjå oss. Ho er utdanna kvedar på Noregs Musikkhøgskule, og er ein [...] Les meir

Her øver vi

Følg oss på sosiale media