Sogn hage-og musikkfestival

Songlaget opptrer i bunad.

Dato
16. juni 2018
Stad
Sogn hagekoloni

Følg oss på sosiale media